Scrisoare publică

Domnului Victor Ponta, Prim-ministru al României
Domnului Crin Antonescu, Președinte al Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României
Membrilor Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României

Stimate domnule Prim-Ministru,
Stimate domnule Președinte Antonescu,
Stimați membri ai Comisiei,

Ne exprimăm pe această cale îngrijorarea în legătură cu amendamentele care, conform raportărilor din presă, au fost depuse de deputaţii PNL Mircea Dolha şi Grigore Crăciunescu. Dat fiind faptul că amendamentele nu sunt publicate pe site-ul Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României, comentariile noastre se referă la cele menționate de cei inițiatori în declarațiile lor publice, neincluzând o analiză de text (Deputaţii PNL vor interzicerea folosirii termenului ‘român’ în titulatura minorităţilor, în Revista 22, articol disponibil la: http://www.revista22.ro/deputati-pnl-vor-interzicerea-folosirii-termenului-romn-n-titulatura-minoritatilor-26732.html). Chiar dacă, tot din relatările de presă, înțelegem că -în această fază- textul a fost respins, sperăm ca această poziție a Comisiei să fie consolidată ulterior în plenul Parlamentului și vă solicităm în acest sens sprijinul.

În declarațiile lor de presă, cei doi deputați au precizat că au depus la Comisia de revizuire a Constituţiei un amendament prin care propun ca nicio minoritate, cu excepţia celor cu rădăcini comune şi atestate ştiinţific cu românii, să nu poată folosi în titulatura ei oficială termenul „român” sau derivate.

Considerăm că modificarea textului constituţional prin amendamentul propus nu este nici necesară, nici oportună şi că adevăratul scop al acestei iniţiative este acela de afirmare şi perpetuare a discriminării în baza etniei, scop care contravine clauzei de non-discriminare şi principiului egalităţii afirmate de Constituţie. Date fiind prevederile articolului 146 alin.j din Constituţie solicităm Parlamentului, să constate caracterul neconstituţional al inițiativei şi să o ignore.

Considerăm că formularea propusă de cei doi deputați ca nicio minoritate, cu excepţia celor cu rădăcini comune şi atestate ştiinţific cu românii, să nu poată folosi în titulatura ei oficială termenul „român” sau derivate, constituie o modalitate indirectă de a interzice utilizarea etnonimului „rom.” Interzicerea utilizării termenului „rom” și implicit obligarea la folosirea etnonimului exogen „ţigan” contribuie la perpeturarea unor stereotipuri rasiste şi contravine dreptului la auto-identificare al minorităţii rome aşa cum este el garantat de standardele internaţionale de protejare a drepturilor minorităţilor asumate de statul român, printre care enumerăm: articolele 2 și 7 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 20 alin. 2, respectiv articolul 26 din Pactul ONU cu privire la Drepturile Civile si Politice, articolele 2 și 4 din Convenția ONU pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială, articolul 14 al Convenţiei pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale a Consiliului Europei ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, articolul 1 din Protocolul Adițional 12 al Convenţiei pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, ratificat de Romania prin Legea nr. 103/25 din aprilie 2006.

Chiar mai specific, articolul 3 din Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale a Consiliului Europei, ratificată de România prin Legea nr. 33 din 29 aprilie 1995 prevede că „Orice persoană aparţinând unei minorităţi naţionale are dreptul să aleagă liber dacă să fie tratat sau nu ca atare şi nici un dezavantaj nu poate rezulta dintr-o asemenea alegere ori din exerciţiul drepturilor legate de acesta” (A se vedea și Raportul explicativ al Convenţiei Cadru, Capitolul Comentariu asupra prevederilor Convenţiei-Cadru, paragrafele 34-36. Recomandarea de Politicǎ Generalǎ nr.3 privind combaterea rasismului şi intoleranţei împotriva Romilor/Ţiganilor adoptatǎ de Comisia Europeanǎ împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) la 6 martie 1998. Raportul final din anul 2006 privind situaţia Romilor, Sinti şi Travellers în Europa din perspectiva drepturilor omului adoptat de Comisarul pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, Introducere, paragraful 12). De subliniat că Avizul privind România emis de Comitetul Consultativ al Convenţiei-Cadru, publicat la Strasbourg, 6 aprilie 2001, Capitolul III, Comentarii specifice privind articolele 1-19, paragraful 20 menționează: „Articolul 3 al Convenţiei-cadru consacrǎ dreptul, pentru o persoanǎ, aparţinând unei minoritǎţi naţionale, de a alege în mod liber de a fi tratatǎ sau nu ca atare. Posibilitatea de a se recunoaşte sau nu în denumirea adoptatǎ pentru a desemna minoritatea constituie unul din aspectele esenţiale ale acestui drept.” (s.n.)

În jurisprudența sa, instituția statului abilitată în acest domeniu, Consiliul National pentru Combaterea Discriminării a avut oportunitatea de a se pronunța în legătură cu folosirea termenilor „rom/tigan” în Hotărârea CNCD nr. 384 din 22.04.08 și Hotărârea 230 din 15.06.2011. Hotărârea CNCD nr. 384 din 22.04.08 reține printre altele elementele definitorii ale Recomandării Consiliului de Miniştri (2008)5 adresată statelor membre cu privire la politicile pentru Romi şi Travellers în Europa care specifică faptul că „binomul „Romi/Ţigani” a fost utilizat pentru mulţi ani de Consiliul Europei…în fapt, termenul „Romi” este în mod corect larg raspândit în Europa Centrală şi de Est, în timp ce termenul „Ţigani” are un sens peiorativ pentru majoritatea romilor şi sinti europeni, care îl resping considerându-l un termen alienat, corelat stereotipurilor negative, paternalistice care încă îi urmăresc în Europa.”

În Recomandarea Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei CM/Rec(2008)5 adresatǎ statelor membre cu privire la politicile pentru Romi şi Travellers în Europa, Capitolul 3, principii generale şi Capitolul Definiţii, paragraful 1 se subliniază că „[termenul] Romi şi/sau Travellers … se referǎ la Romi, Sinti, Kale, Travellers şi alte grupuri asociate în Europa şi are scopul de a acoperi larga diversitate de grupuri, inclusiv cele care se identificǎ drept ţigani.” (s.n.).

Termenul „ROM (în engleză ROMA)” este folosit la nivelul Înaltului Comisar pentru Minoritǎţi Naţionale din cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, al Consiliului Permanent al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, al Agenţiei de Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, al Comisiei Europene, al Parlamentului European, al Adunǎrii Parlamentare a Consiliului Europei, al Consiliului Ministerial al OSCE, al Comitetului Economic şi Social din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, al Comisiei pentru Drepturile Omului şi al Comitetului pentru Eliminarea Discriminǎrii Rasiale.

Dorim să folosim această oportunitate și pentru a ne arăta îngrijorarea cu privire la carențele procesului de consultare publică și pentru a vă solicita asigurarea deplinei transparențe a procesului de revizuire, inclusiv prin publicarea tuturor inițiativelor privind revizuirea Constituției, asigurarea unui dialog real cu societatea civilă și după încheierea Forumului Constituțional și asigurarea caracterului public al dezbaterilor din Comisie. Ne exprimăm încă o dată întreaga disponibilitate de a participa activ, alături de reprezentanții noștri, la o dezbatere publică consistentă pe acest subiect și rămânem încrezători că veți arăta deschiderea necesară pentru a conduce o astfel de dezbatere.

Organizațiile semnatare împărtășesc valori comune precum respectul pentru drepturile fundamentale ale omului, nediscriminare, libertate, egalitate și militează pentru democrație și stat de drept în România. Am decis să conlucrăm pentru a participa activ cu puncte de vedere argumentate la procesul de revizuire a Constituției.

Pentru mai multe detalii despre acest subiect contactați:

Romanița Iordache, cercetător, romanita.iordache@edu.uni-graz.at.

Organizații semnatare:

ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei,

Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună,

ANBCC – Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni,

APADOR-CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki,

Asociația Accept,

Asociația EPAS,

Asociația FRONT,

Asociația MetruCub – resurse pentru cultură,

Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială,

Asociația Romilor Ursari – Iași,

Asociația Romano Butiq,

Asociația Secular Umanistă din România (ASUR),

Asociația Transcena,

Centrul FILIA,

Centrul Parteneriat pentru Egalitate,

Centrul pentru Jurnalism Independent,

Centrul Rațiu pentru Democrație,

Centrul de Resurse Apollo – Ploiești,

Centrul Rromilor „Amare Rromentza”,

CeRe – Centrul de Resurse pentru Participare Publică,

ECPI – Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice,

Fundația Soros,

Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului – GRADO,

Policy Center for Roma and Minorities,

Population Services International România,

Roma Education Fund România,

Societatea Academică din România,

Societatea pentru Educație Contraceptivă și Sexuală,

Uniunea Națională a Comunităților de Rromi.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply